English (United Kingdom)Nederlands

Fiscale jaaropgave 2016

Geen aangifte 2016 voor Universal A-Bulkfonds CV, ms Caribbean Sea CV, ms Bosphorus CV en ms Mediterranean Sea CV.

Eind 2016 is een aantal CV's ontbonden, te weten Universal A-Bulkfonds CV, ms Caribbean Sea CV (en de daar onderliggende CV's ms Zambezi River CV en ms Orange River CV) en ms Bosphorus CV. Deze CV's zijn op 16 december 2016 ontbonden en daarna uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel uitgeschreven. Met de belastingdienst is overeengekomen dat participanten die deelgenomen hebben in deze CV's (in de besloten of open variant) geen aangifte meer van deze investering hoeven te doen voor 2016 en de jaren erna. Uitzondering is als u via uw BV heeft deelgenomen één van de open CV’s. In dat geval mag u de verloren gegane inleg opvoeren als verliespost in 2016 (liquidatieverliesregeling).

Voor ms Mediterranean Sea CV geldt dat deze nog niet ontbonden is, omdat de curator nog bezig is met de afwikkeling van de CV. Wel is met de belastingdienst overeengekomen dat participanten deze investering niet meer hoeven op te geven in hun aangifte 2016. Participanten die via een BV hebben deelgenomen in de open CV raden wij aan om in 2016 nog wel deze investering op te geven. U kunt daarvoor de invulinstructie van vorig jaar aanhouden. Zodra de CV is ontbonden mag u namelijk uw inleg als verlies opvoeren (liquidatieverliesregeling). Dit zal waarschijnlijk in 2017 zijn, afhankelijk van wanneer de curator klaar is met zijn werkzaamheden.

Partcipanten in bovengenoemde CV's ontvangen geen invulinstructie meer ten behoeve van de belastingaangifte.

Invulinstructie 2016 Universal Durban CV

De invulinstructie voor de belastingaangifte 2016  voor Universal Durban CV kunnen participanten eind maart verwachten.