English (United Kingdom)Nederlands

Euroteam Chartering

Universal Marine heeft een eigen bevrachtingskantoor: Euroteam Chartering in Groningen. Haar hoofdtaak is het commercieel exploiteren van onze schepen, waaronder het afsluiten van chartercontracten en het oplossen van vragen van de charteraar over schip en lading.

Euroteam Chartering is gespecialiseerd is het afsluiten van charters voor:

  • multi-purpose schepen
  • handysize tot panamax bulkcarriers
  • containerschepen

Euroteam Chartering kan ook charters afsluiten voor schepen van derden.

Met ons bevrachtingskantoor beperken wij de schakels tussen charteraars en Universal Marine, waardoor af te dragen commissiegelden worden gereduceerd. Deze werkwijze levert een direct kostenvoordeel op voor onze CV’s.

Tevens analyseert Euroteam Chartering de marktontwikkelingen (welke schepen komen vrij uit charter, wat wordt aan nieuwbouw opgeleverd, hoe verloopt de vraag bij charteraars en wat zijn de economische trends). Op basis daarvan worden gericht potentiële charteraars benaderd. Daartoe beschikt men over uitstekende internationale contacten.