English (United Kingdom)Nederlands

Universal Shipping

Ons rederijkantoor Universal Shipping BV is verantwoordelijk voor het dagelijks reilen en zeilen van de varende vloot (schepen die nog in aanbouw zijn vallen er niet onder). In dit kader treedt deze onderneming op als bestuurder en beheerder van de vloot.

Elk schip is ondergebracht in een commanditaire vennootschap (CV), waarin de commanditair vennoten rechtstreeks participeren. In de CV worden gedurende de vaart van het schip alle kosten en opbrengsten verantwoord.

Tot de vele taken van ons rederijkantoor behoren, onder andere, het afsluiten van verzekeringen voor schip en bemanning, zorgen voor scheepsbenodigdheden en voeding aan boord, het scheepsonderhoud, kostenbeheersing en het up-to-date houden van het kwaliteitssysteem ISM (International Safety Management).

Al onze schepen zijn ISM-gecertificeerd en voldoen daarmee aan de verplichte internationale eisen op gebied van veiligheid, milieu en kwaliteit.